Leverings- en herroepingsvoorwaarden

Artikel 9 - Verzending en levering uit de Algemene Voorwaarden

9.1. Verzenden gebeurt enkel naar België.

9.2. HOBBYPATCH verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 7 kalenderdagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen HOBBYPATCH en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. Indien HOBBYPATCH niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, zal HOBBYPATCH contact opnemen met de Klant via e-mail teneinde een nieuwe, redelijke leveringstermijn voor te stellen.
Als HOBBYPATCH de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

9.3. De Klant ontvangt een mail zodra de bestelling HOBBYPATCH verlaat.

9.4. HOBBYPATCH zal de Bestelling leveren op het adres dat de Klant aan HOBBYPATCH heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

9.5. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

9.6. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij HOBBYPATCH onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal HOBBYPATCH de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 12 – Herroepingsrecht en terugbetaling uit de Algemene Voorwaarden

12.1. De Klant heeft een wettelijk recht om de Bestelling te herroepen gedurende een termijn van veertien kalenderdagen zonder hiervoor een reden op te geven. De Klant moet HOBBYPATCH hiervan op de hoogte brengen doorverzending van een e-mail naar dianahobbypatch@gmail.com met vermelding van klantennaam, bestelnummer, en de producten die de Klant wenst terug te sturen.

12.2. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrechtuit te oefenen kan variëren:
a) Indien de Bestelling bestaat uit één enkel Product, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.
b) Indien de Bestelling bestaat uit meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

12.3. De Overeenkomst mag alleen herroepen worden als de Producten onaangetast zijn, dit is, stoffen en vliezen mogen niet versneden of verwerkt zijn, beschadigd of vervuild zijn, andere producten moeten in hun originele ongeopende verpakking zitten. De Producten moeten terugbezorgd worden aan HOBBYPATCH niet later dan zeven kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan HOBBYPATCH.

12.4. Alle kosten voor het terugsturen van de Productenworden door de Klant betaald. De Producten kunnen ook in de winkel worden terugbezorgd. Dit laatste laat toe om de staat van de Producten te controleren.  Indien de Producten beschadigd aan HOBBYPATCH worden terugbezorgd, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

12.5. In geval van herroeping:
a) zal HOBBYPATCH de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. HOBBYPATCH kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door de Klant (zie punt 12.3.).
b) HOBBYPATCH zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.
c) HOBBYPATCH zal de Klant terugbetalen op het bankrekeningnummer waarmee de betaling verricht werd.