Privacybeleid Hobbypatch

1. Verzamelde persoonsgegevens
Wanneer u een bestelling plaats via onze webshop, worden volgende persoonsgegevens verzameld: naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer, adres en betalingsgegevens.
U kunt zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief en dan registreren wij uw emailadres.

2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van uw bestelling en worden enkel gebruikt om de door u gekochte producten te kunnen leveren en/of de nieuwsbrief te kunnen versturen.

3. De rechtsgronden voor de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgronden 1) toestemming voor wat betreft het bezoek aan onze website en de inschrijving op onze nieuwsbrief; en 2) een contractuele relatie van zodra u een bestelling plaats via onze webshop.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen bestelling plaatsen.

4. Delen van de gegevens
Om uw bestelling te verwerken en de gekochte producten te kunnen leveren, worden volgende persoonsgegevens gedeeld met derden:
- Betalingsgegevens: met banken en andere entiteiten die betalingstransactiesverwerken
- Uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer: met de leveringsdienst
Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.
Wij behouden ons wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om onze integriteit te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

5. Uw rechten
U kunt uw toestemming voor wat betreft de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. Verder hebt u, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volgende rechten wat betreft uw persoonsgegevens:
- Toegangsrecht tot uw persoonsgegevens die door ons verzameld worden
- Recht tot wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens binnen de beperkingen van de wetgeving
- Het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving
- Het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde. 
U kunt uw rechten uitoefenen door te mailen naar dianahobbypatch@gmail.com.

6. Termijn van bewaring van uw gegevens
De persoonsgegevens verzamelt naar aanleiding van een bestelling worden opgeslagen voor een periode van 7 jaar conform de wettelijke bepalingen van de Boekhoudwet.Uw emailadres verzamelt naar aanleiding van uw inschrijving op onze nieuwsbrief wordt onmiddellijk verwijderd bij uitschrijving.
Persoonsgegevens worden opgeslagen op een beschermde en afgesloten CMS pagina van onze website. Deze website werd gebouw met software van Webflow (https://www.webflow.com/).  

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

8. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Diana Behets, met als vestigingsnaam HOBBYPATCH (ingeschreven onder KBO-nummer 0779.043.325, met adres Tervuursesteenweg 328, 1981 Zemst-Hofstade) die handelt als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ons contacteren via dianahobbypatch@gmail.com.

9. Gegevensbeschermingsautoriteit
Voor aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens,kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.